Τι είναι το Ψηφιακό Δίδυμο;

Είναι ένα ψηφιακό αντίγραφο ενός αντικειμένου, συστήματος ή διαδικασίας, που ανανεώνεται και ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο, ώστε να είναι όμοιο με το αντικείμενο του πραγματικού κόσμου.

Χρησιμοποιείται για την προσομοίωση της λειτουργίας του και την ανάλυση των δεδομένων για την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε το Ψηφιακό Αντίγραφο ενός προϊόντος, μιας γραμμής παραγωγής, ενός αυτοκινήτου, ενός πλοίου, κτιρίου ή και μιας ολόκληρης πόλης.

Για τη συλλογή των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, απαιτείται η χρήση αισθητήρων, ενώ για την ανάλυση τους χρησιμοποιείται Τεχνητή Νοημοσύνη και λογισμικό προσομοίωσης, και απασχολούνται εξειδικευμένοι επαγγελματίες με υπόβαθρο στα μαθηματικά, τη φυσική, τον προγραμματισμό, του αυτοματισμό και άλλους τομείς, οι οποίοι «στήνουν» τη διαδικασία της λειτουργίας του ψηφιακού διδύμου και μπορούν να εξομοιώσουν όλους τους τρόπους λειτουργίας σε όλες τις συνθήκες που επηρεάζονται από εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες και να βγάλουν συμπεράσματα που θα βελτιστοποιήσουν την παραγωγή, την κατασκευή και τη λειτουργία του αντικειμένου.

Η αξία της εξέλιξης και της ανάπτυξης της τεχνολογίας που αφορά στα Ψηφιακά Δίδυμα έγκειται στα οικονομικά, πρακτικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη που μπορεί να έχει, ειδικά όσο μεγαλώνει το εύρος των σχετικών εφαρμογών.

Πώς χρησιμεύει το 3D Scanning;

Το στάδιο της δημιουργίας του ψηφιακού διδύμου ξεκινά με τη δημιουργία του. Όταν το αντικείμενο που θα μελετήσουμε είναι υπαρκτό στον φυσικό κόσμο, το 3D Scanning είναι η καλύτερη μέθοδος για να το ψηφιοποιήσουμε.Screenshot of point cloud 600 426

Το 3D Scanning θα μας δώσει τα σχέδια και τη γεωμετρία μικρών ή μεγάλων αντικειμένων και εγκαταστάσεων, ή την κατάσταση, τη μεταβολή ή την παραμόρφωσή τους μετά τη λειτουργία ή την παραγωγή.

Για παράδειγμα, σαρώνοντας ένα κτίριο, μπορούμε αξιόπιστα να δημιουργήσουμε το μοντέλο που θα χρησιμεύσει στη δημιουργία του Διδύμου. Το μοντέλο θα αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση του κτιρίου, σε αντίθεση με τα σχέδια, που μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματικότητα. Στη συνέχεια, θα φτιαχτεί το Δίδυμο με βάση τις προδιαγραφές και τις ανάγκες της συγκεκριμένης εφαρμογής.

Ακόμη, επειδή ακριβώς το 3D Scanning μας δίνει τη γεωμετρία του αντικειμένου as-is, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν πηγή πληροφοριών σχετικά με την παραμόρφωση ενός προϊόντος μετά τη λειτουργία ή τις αποκλίσεις κατά την παραγωγή.

Η αποτύπωση των μεγάλου μεγέθους εφαρμογών του Ψηφιακού Διδύμου όπως είναι τα πλοία, με τα πολλά μέρη τους, όπου μπορεί στην πράξη να υπάρχουν αποκλίσεις από τα as-built σχέδια, ή να έχουν γίνει μετατροπές, με 3D Scanner είναι πολύ πιο γρήγορη και αξιόπιστη από τη χρήση απλά του υπάρχοντος σχεδίου ή μοντέλου, και θα οδηγήσει σε πολύ ορθότερα αποτελέσματα της μελέτης.

Συμπέρασμα

Με την συνεχή πρόοδο του IoT (Internet of things) και της Τεχνητής Νοημοσύνης, θα δούμε και μεγάλη εξέλιξη στη χρήση των ψηφιακών διδύμων. Ήδη έχουν εφαρμογή στη Βιομηχανία (Industry 4.0) και ο στόχος είναι να επεκταθούν σε μεγαλύτερες και πιο περίπλοκες εφαρμογές, στη Ναυτιλία, Αυτοκινητοβιομηχανία, Μηχανική, Ιατρική, ακόμα και στο σχεδιασμό των πόλεων που ζούμε.

Το 3D Scanning βρίσκει άλλη μια εφαρμογή όπου μπορεί και πάλι να δώσει λύσεις που θα διευκολύνουν τους ειδικούς επιστήμονες να εξελίξουν τον τομέα τους.

Διαβάστε εδώ για τις εφαρμογές του 3D Scanning.

Δείτε επίσης:

https://www.ibm.com/blogs/internet-of-things/iot-digital-twin-enablers/

https://www.futurebridge.com/industry/perspectives-mobility/application-of-digital-twin-in-industrial-manufacturing/

Κεντρική εικόνα: www.freepik.com