Ποιες είναι οι εφαρμογές του 3D Scanning; Πώς μπορεί η τεχνολογία αυτή να σας βοηθήσει στην εργασία σας και να σας διευκολύνει στις απαιτητικές περιπτώσεις;

Reverse engineering εξαρτημάτων:

Τα αντικείμενά σας μπορούν να σαρωθούν με το 3D scanner μας με ακρίβεια έως 100μm και στη συνέχεια να τα σχεδιάσουμε δημιουργώντας το 3D μοντέλο τους, στο οποίο μπορούμε να κάνουμε σχεδιαστικές αλλαγές παραμετρικά (3D CAD). Το μοντέλο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να σχεδιάσετε ένα καλούπι, για να το αναπαράγετε σε CNC ή για να έχετε τα σχέδιά του.

Αποτύπωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων:

Με το laser scanner μας σαρώνουμε δύσκολες εγκαταστάσεις ή σωληνοδίκτυα με ακρίβεια 2mm, χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιήσετε πολλές επισκέψεις ή να αφιερώσετε πολλές ώρες στη μέτρηση, μερικές φορές και με αρκετές αποκλίσεις. Στη συνέχεια, η εγκατάσταση μπορεί να μοντελοποιηθεί, ολόκληρη ή σε σημεία ενδιαφέροντος, και να σχεδιαστούν οι αλλαγές ή η νέα εγκατάστασή σας.

Αποτύπωση χώρων και κτιρίων:

Με ακρίβεια 2mm και με την εμπειρία μας στην αποτύπωση, έχετε τη 3D απεικόνιση του χώρου, χρήσιμη ειδικά όταν προκειται για περίπλοκη κατασκευή, χώρους με δύσκολη τη λεπτομερή μέτρηση ή μεγάλα έργα. Στη συνέχεια ο χώρος μπορεί να μοντελοποιηθεί ώστε να επέμβετε σχεδιαστικά ή να βγουν όψεις και τομές.

Ναυπηγικές μελέτες:

To 3D Scanning μπορεί να αποτυπώσει μέρη του πλοίου, όπως το μηχανοστάσιο, τη γάστρα, την έλικα, το deck κ.ά., για μελέτες BWTS, έκδοση γραμμών ή για επιθεωρήσεις. Η εταιρία μας έχει ιδιαίτερη εμπειρία στις ναυτιλιακές εφαρμογές, καθώς προερχόμαστε από το χώρο της ναυπηγοεπισκευής.

3D Printing:

Σαρώνουμε το αντικείμενό σας, επεξεργαζόμαστε το αρχείο ώστε να γίνει κατάλληλο για εκτύπωση, κάνοντας και αλλαγές σχεδιασμού ή μεγέθους αν απαιτείται, και στη συνέχεια μπορούμε να το εκτυπώσουμε στους 3D Printers μας.

Μετρήσεις και επιθεωρήσεις γεωμετρίας:

Από το pointcloud παίρνουμε ακριβείς μετρήσεις των αντικειμένων ή των εγκαταστάσεων, έχοντας μάλιστα το αρχείο στον υπολογιστή μας ακόμα και μήνες μετά τη σάρωση. Τα νέφη μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους ή, με την κατάλληλη επεξεργασία, με κάποιο μοντέλο αναφοράς, ώστε να βρούμε εύκολα και με ακρίβεια τις αποκλίσεις.