Οι έλικες πλοίων είναι πάντοτε δύσκολο να μετρηθούν, ειδικά αν έχουμε να κάνουμε με μεγάλη διάμετρο. Με το 3D Scanning, όμως, τίποτα δεν είναι αδύνατο.

Δημιουργία βίντεο: Παρή Αντωνίου

Μετά από μια δύσκολη επισκευή τεσσάρων πτερυγίων από το εξειδικευμένο συνεργείο της ΕΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ στον Πειραιά, μας ζήτησαν να αποτυπώσουμε τη γεωμετρία των πτερυγίων, ώστε να επιβεβαιώσουμε τα αποτελέσματα της επισκευής.

Σαρώσαμε τα πτερύγια με το Scanner λευκού φωτός Einscan, με ακρίβεια έως 45μm. Αρχικά, ψεκάσαμε την επιφάνεια των πτερυγίων με σπρέι εναντίον των αντανακλάσεων. Στη συνέχεια τοποθετήσαμε στόχους και πραγματοποιήσαμε τη σάρωση. Μετά την ολοκλήρωση της σάρωσης, επεξεργαστήκαμε τα νέφη σημείων και τα συγκρίναμε μεταξύ τους, ώστε να επιβεβαιώσουμε τα άριστα αποτελέσματα της επισκευής.

Ευχαριστούμε την ΕΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ για την εμπιστοσύνη.

Δείτε κι άλλα βίντεο για το 3D Scanning:

3D SCANNING : ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΕΛΙΚΑΣ 1

3D SCANNING : MOTORCYCLE

3D SCANNING : PROJECT AUTOMOTIVE

3D SCANNING >> FAST FORWARD