Η 3D σάρωση ενός κράνους ποδηλάτου με σκοπό την αποτύπωση της γεωμετρίας του αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα 3D Scanning και παραγωγής ενός mesh σε μορφή .stl.Η γεωμετρία ενός κράνους ποδηλάτη παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες είτε όταν πρόκειται να μετρηθεί και να επιθεωρηθεί είτε όταν θέλουμε να κάνουμε μια βελτίωση και δεν έχουμε τα αρχικά σχέδια.

 Η διαδικασία του 3D Scanning είναι μια ιδιαίτερα αξιόπιστη και αποτελεσματική μέθοδος που μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα της αποτύπωσης οποιουδήποτε εξαρτήματος ή αντικειμένου με μεγάλη ακρίβεια.

 

 

(Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται η πρεπισκόπηση του αντικειμένου, παρακαλούμε ενεργοποιήστε το hardware acceleration στον browser που χρησιμοποιείτε).

 

 helmet photo before

 

Η ανάγκη που προέκυψε για τη σάρωση του κράνους ήταν η μελέτη από τον πελάτη της αεροδυναμικής με ψηφιακά μέσα (Flow Simulation) και η προσθήκη εξαρτημάτων για βελτίωση. 

Η μελέτη πρόκειται να γίνει από τον πελάτη με το πρόγραμμα παραμετρικού 3D σχεδιασμού Solidworks.

 

 

helmet photo during scan

 

 

 

Τα στάδια που ακολουθήσαμε ήταν τα εξής:

Επικαλύψαμε το κράνος με συγκεκριμένων προδιαγραφών σπρέι για να αποφύγουμε θορύβους και αντανακλάσεις. 

 

 

helmet photo registration 2

 

 

 

Πραγματοποιήσαμε τμηματικές σαρώσεις του κράνους με τον σαρωτή λευκού φωτός SIAB της Faro και με ακρίβεια 100 μικρά και ευκρίνεια 150 μικρά.

 

 

 helmet photo registration

 

 

 

Ολοκληρώνοντας σε λίγες ώρες την σάρωση ολόκληρου του κράνους προχωρήσαμε στην ένωση της κάθε σάρωσης ώστε να έχουμε το νέφος σημείων ολοκληρωμένο, καθαρισμένο από μικρό-θορύβους που μπορεί να αποτυπώθηκαν και προχωρήσαμε στην επεξεργασία και δημιουργία του Mesh ώστε να είναι σε θέση να γίνει solid και επεξεργάσιμο.

 

 

    helmet wrap 400

Μέσα από την επεξεργασία του παραγόμενου αρχείου Mesh και την δημιουργία ενός solid σε format STEP, το αρχείο παραδόθηκε στον πελάτη ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει την μελέτη που θέλει και να κάνει τις απαραίτητες βελτιώσεις.