Με την εμπειρία μας στον τρισδιάστατο παραμετρικό σχεδιασμό, μπορούμε να σχεδιάσουμε από την αρχή ένα εξάρτημα ή ένα συναρμολόγημα που χρειάζεστε ή έχετε σκεφτεί, ώστε να μπορείτε μετά να προχωρήσετε στην κατασκευή του. Οι μετατροπές σε διαστάσεις και μεγέθη είναι εύκολες, ώστε να μπορεί να σχεδιαστεί το πρωτότυπο για την κατασκευή σας.

Με τη διαδικασία του Reverse Engineering, μπορούμε να αποτυπώσουμε ένα αντικέιμενο που έχουμε σαρώσει ή που έχουμε μετρήσει με αναλογικές μεθόδους, και να δημιουργήσουμε το τρισδιάστατο μοντέλο του, ώστε να κάνουμε μετατροπές ή να το χρησιμοποιήσουμε για την κατασκευή ενός καλουπιού.