Η μέθοδος των Μαγνητικών Σωματιδίων (Magnetic Particle Testing) ελέγχει επιφανειακά και υποεπιφανειακά (έως 4 mm) το υλικό μας.

Εφαρμόζεται μόνο σε φερριτικά υλικά αλλά ο εντοπισμός των ασυνεχειών σε υποεπιφανειακό βάθος σημαίνει ότι πρόκειται για ένα ενδιάμεσο στάδιο ελέγχου αλλά χρήσιμο σε πληθώρα εφαρμογών.

Είμαστε πιστοποιημένοι με LEVEL 2 στη μέθοδο επιθεώρησης με Μαγνητικά, για να καλύψουμε τις ανάγκες σας και με αυτή τη μέθοδο, όπου είναι απαραίτητη.