Με τη μέθοδο των Διεισδυτικών Υγρών (Penetrant Testing) ελέγχουμε την ύπαρξη ασυνεχειών επιφανειακά του υλικού.

Είναι το πρώτο στάδιο ελέγχου με NDT της συγκόλλησής μας και καθορίζει το επίπεδο της εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί, πριν εφαρμοστούν οι υπόλοιπες μέθοδοι – αν απαιτείται.

Ξεχωρίζει από τις άλλες μεθόδους γιατί ο έλεγχος που πραγματοποιεί είναι ο πρώτος και βασικότερος όλων για να κριθεί το μέλλον της επιθεώρησης.

Για την πραγματοποίηση του ελέγχου με διεισδυτικά υγρά και για αξιόπιστα αποτελέσματα, απαιτείται καλή γνώση της σωστής και ακριβούς μεθοδολογίας. Εμείς είμαστε πιστοποιημένοι με LEVEL 2, ώστε να καλύπτουμε τις περισσότερες ανάγκες επιθεώρσησς με τη μέθοδο αυτή. Τα αναλώσιμα που χρησιμοποιούμε είναι ιδιαίτερα ποιοτικά για να έχουμε και ορθά αποτελέσματα.