Με τα συστήματα ευθυγράμμισης Laser αξόνων και οπών, ο χρόνος εργασίας μειώνεται στο ελάχιστο, ενώ με τη δυνατότητα καταγραφής σε πραγματικό χρόνο διόρθωσης μαζί με την πιστοποιημένη ακρίβεια των μετρήσεων, τα συγκεκριμένα συστήματα ευθυγράμμισης είναι και ο μοναδικός τρόπος εξασφάλισης αξιόπιστων μετρήσεων.

Επίσης έχουμε την δυνατότητα να εφαρμόζουμε τεχνικές μέτρησης της Επιπεδότητας, της Παραλληλίας και να ελέγχουμε το Αλφάδιασμα σε μεγάλες επιφάνειες.

Οι παραπάνω υπηρεσίες έχουν πεδίο εφαρμογής στη Ναυτιλία, τη Βιομηχανία, στις εγκαταστάσεις γραμμών παραγωγής, στην τοποθέτηση κινητήρων καθώς και στα μεγάλα κέντρα κατεργασίας.

Η σωστή ευθυγράμμιση συμβάλλει στη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων. Η λειτουργία γίνεται χωρίς κραδασμούς και με λιγότερο θόρυβο, κάτι που είναι πολύ σημαντικό τόσο στη ναυτιλία όσο και στις βιομηχανίες, ειδικά αν μιλάμε για μεγάλο αριθμό μηχανημάτων. Τα κόστη συντήρησης και ανταλλακτικών μειώνονται και απαιτούνται λιγότερες διακοπές της λειτουργίας για επισκευές.

Με τον έλεγχο ευθυγράμμισης αξόνων με LASER, μπορούμε να δώσουμε υποδείξεις για διορθώσεις κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Ο έλεγχος ευθυγράμμισης οπών και επιπεδότητας, παρέχει αναλυτικά τις αποκλίσεις, για τη σωστή διόρθωσή τους σύμφωνα με τις ανοχές και τις προδιαγραφές.