Η Θερμογραφία είναι μέθοδος επιθεώρησης και ελέγχου που βασίζεται στην εκπομπή υπέρυθρης ακτινοβολίας  με πλείστες εφαρμογές, σε μηχανήματα, κτίρια, κατασκευές, πλοία, γραμμές παραγωγής, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Συγκρίνοντας τις διαφορές θερμοκρασίας σε σημεία ενδιαφέροντος, εντοπίζει διαρροές θερμότητας, ελλείματα μόνωσης, προβλήματα υγρασίας, ροή υδάτων, υπερθέρμανση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ελαττωματική λειτουργία μηχανημάτων, τη θέση καλωδίων ή σωληνώσεων και πολλά άλλα.

Παρότι η απεικόνιση των διαφορών θερμοκρασίας γίνεται στιγμιαία και αποτελεσματικά με τη χρήση μιας απόλυτα φορητής, ελαφριάς και εύχρηστης θερμοκάμερας, τόσο ο καθορισμός των σημείων μέτρησης όσο και η σωστή ερμηνεία των ενδείξεων απαιτούν έμπειρο χειριστή με βαθιά κατανόηση της μεθόδου και των ιδιαίτερων αναγκών του επιθεωρούμενου αντικειμένου.

Εμείς είμαστε εκπαιδευμένοι σε Level 1 στη μέθοδο της Θερμογραφίας και διαθέτουμε τελευταίας τεχνολογίας κάμερα της γνωστής εταιρίας FLIR.

Η υπηρεσία παρέχεται σε όποιον χώρο απαιτείται μόνη της, ή συνδυαστικά με άλλες μεθόδους επιθεώρησης ανάλογα με τις ανάγκες σας.