Η εμφάνιση κραδασμών σε ένα μηχάνημα είναι ένα φαινόμενο που πάντα θα υπάρχει. Η μελέτη της προέλευσης και έντασής τους είναι αυτή που μπορεί να μας δώσει την πληροφορία για το αν υπάρχει ένα πρόβλημα που χρήζει άμεσης επισκευής ή αν υπάρχουν χρονικά περιθώρια μέχρι την επόμενη  προγραμματισμένη συντήρηση.

Κάποιες πιθανές αιτίες κραδασμών που μπορούμε να εντοπίσουμε είναι:

DDS 2014 53

 • Αζυγοσταθμία
 • Κακή ευθυγράμμιση
 • Συντονισμός
 • Δονήσεις ρουλεμάν
 • Ελαττώματα οδοντωτών τροχών: 
  • Συχνότητα σύμπλεξης
  • Φθορά οδόντων
  • Φορτίο οδόντων
 • Εκκεντρότητα οδοντωτού τροχού και υπερβολική χάρη
 • Κακή ευθυγράμμιση οδοντωτών τροχών
 • Μηχανική χαλαρότητα
 • Χαλαρότητα στην κάθετη κατεύθυνση
 • Χαλαρότητα κατά την οριζόντια κατεύθυνση
 • Ελαττώματα ιμάντων και τροχαλιών

Βασική εφαρμογή της Ανάλυσης Δονήσεων, εκτός από τη διάγνωση και τον εντοπισμό βλαβών, είναι η προβλεπτική συντήρηση: με τον κατάλληλο εξοπλισμό και έχοντας καταρτίσει ένα πλάνο παρακολούθησης ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε μονάδας, σε τακτά χρονικά διαστήματα παρακολουθούμε το σύστημα κατά τη λειτουργία του, ώστε να φτιάξουμε το γράφημα της φθοράς των εξαρτημάτων και να γίνει η απαιτούμενη επισκευή μόνο όταν χρειάζεται. Έτσι, επιτυγχάνουμε λιγότερες χαμένες ώρες λειτουργίας, σωστότερη και ακριβέστερη λειτουργία του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα ή πιο αξιόπιστα προϊόντα, χαμηλότερα κόστη συντήρησης λόγω λιγότερων επεμβάσεων και λιγότερων ανταλλακτικών.

Με τις υπηρεσίες μας LEVEL 1 Ανάλυσης Δονήσεων, μπορούμε να δώσουμε λύσεις τόσο όσον αφορά τα προβλήματα ενός μηχανήματος που έχουν ήδη εκδηλωθεί, εντοπίζοντας τη βλάβη, όσο και στην τακτική συντήρησή τους.

Οι επιθεωρήσεις Ανάλυσης Δονήσεων συνδυάζονται σε πολλές εφαρμογές με τις υπηρεσίες μας Θερμογραφίας και Ευθυγράμμισης Αξόνων, προσφέροντας ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις τακτικής συντήρησης και διάγνωσης προβλημάτων.