Οι υπηρεσίες μας προς τη ναυτιλία απευθύνονται σε ναυπηγούς, ναυτιλιακές εταιρίες και μηχανουργεία και αφορούν διάφορους τομείς και εφαρμογές.

scanhull

 

 3D Scanning γάστρας (Hull 3D Scanning)

3D σάρωση γάστρας πλοίων και σκαφών, με ακρίβεια έως 1mm, για την έκδοση γραμμών, μελέτη FEA, μελέτη EEXI ή οποιαδήποτε επιθεώρηση, με τη δυνατότητα και της έκδοσης γραμμών από το μοντέλο.

 

  Alexprop

3D Scanning έλικας (Propeller 3D Scanning)

Με ακρίβεια έως 100μm και με scanner λευκού φωτός, σαρώνουμε την έλικα για την πραγματοποίηση FEA, για τη μελέτη της μετατροπής της, ή για επιθεώρηση ζημιάς ή επισκευής, με την αντιπαραβολή των πτερυγίων μεταξύ τους ή με πρότυπο μοντέλο. Με τη μηχανουργική εμπειρία μας για 39 χρόνια στην επισκευή ελίκων ως Hercules Propeller, μπορούμε να δώσουμε πολύτιμες συμβουλές για την επισκευή ή μετατροπή της έλικας.

  

faro13D Scanning για την εγκατάσταση BWTS (BWTS Retrofit)

Έχουμε ήδη ολοκληρώσει πάνω από 180 σαρώσεις πλοίων κάθε μεγέθους και τύπου για το σκοπό αυτόν με μεγάλη επιτυχία, σε όλο τον κόσμο. Η σάρωση γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά και παραδίδουμε τα αρχεία της σάρωσης μετά το registration.

3D Scanning οποιουδήποτε τμήματος ενός πλοίου για κάθε μελέτη σας, για retrofits ή για μετατροπές. Ανάλογα με τις απαιτήσεις σας και τις ιδιαιτερότητες κάθε εργασίας, επιλέγουμε το κατάλληλο scanner και παραδίδουμε τα αρχεία που μπορείτε να εισάγετε στο πρόγραμμα όπου θα εργαστείτε.

 

Επιθεώρηση Shaft alignment στους άξονες, με LASER και με τη δυνατότητα υπόδειξης των διορθώσεων σε πραγματικό χρόνο.

Bore alignment κατά τη διάρκεια της επισκευής ή συντήρησης του πλοίου, μπορούμε να δούμε πληρούνται οι προύποθέσεις ευθυγράμμισης των εδράνων.

Μη Καταστρεπτικές Δοκιμές (NDT) στις μεθόδους Ultrasonic, διεισδυτικά και μαγνητικά, για τη διαπίστωση της ύπαρξης ασυνεχειών και του μεγέθους τους, ώστε να εξασφalex vibrationαλιστεί η στοχευμένη και επιτυχημένη συντήρηση του εξοπλισμού με σκοπό να εξασφαλιστεί η καλη λειτουργία του μηχανήματος.

 

 

Ανάλυση ταλαντώσεων (Vibration Analysis) για την παρακολούθηση του μηχανήματος ώστε να πετύχουμε τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του, κερδίζοντας οικονομικότερη και καλύτερη απόδοση, καλύτερο προγραμματισμό συντήρησης και ταχύτατο εντοπισμό του αιτίου των υφιστάμενων προβλημάτων.

 

Θερμογραφία σε ηλεκτρολογικους πίνακες και ενώσεις ηλεκτρικών αγωγών, καθώς και στα έδρανα των αξόνων για τον εντοπισμό υπερφόρτωσης δικτύου ή κακής έδρασης αξόνων.