Υπηρεσίες που αφορουν υφιστάμενα ή υπο κατασκευή κτίρια:

3D Scanning για την αποτύπωση κτιρίων και εγκαταστάσεων με ακρίβεια έως 1mm

3D Scanning αρχιτεκτονικών λεπτομερειών

Θερμογραφία για τον εντοπισμό διαρροών υγρών ή θερμότητας στο κτίριο

3D Scanning για τη δημιουργία μοντέλου (Scan to BIM)

 

arahova