Οι υπηρεσίες μας προς τις βιομηχανίες αφορούν την εφαρμογή συστημάτων αυτοματισμού, τον έλεγχο των μηχανημάτων και την προβλεπτική συντήρηση, και φυσικά το 3D Scanning και σχεδιασμό.

 

Έλεγχος και συντήρησηhandscanner

Προβλεπτική συντήρηση μηχανημάτων

Διάγνωση προβλημάτων μηχανημάτων

Έλεγχος γραμμής παραγωγής βιομηχανίας

Έλεγχος ευθυγράμμισης αξόνων και οπών με LASER

Ανάλυση δονήσεων (Vibration Analysis)

Θερμογραφικός έλεγχος μηχανήματος

Θερμογραφικός έλεγχος εγκατάστασης

Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι (NDT)

 

3D σάρωση και σχέδιο

3D Scanning εξαρτημάτων και μηχανημάτων

3D Scanning εγκαταστάσεων και χώρων

Σχεδιασμός εξαρτημάτων και συναρμολογημάτων

Σχεδιασμός ανακατασκευής μηχανημάτων

Σχεδιασμός εξαρτημάτων και μηχανημάτων από την αρχή

Σχεδιασμός πρωτοτύπων 

3D Printing πρωτοτύπων

3D Printing ανταλλακτικών

Ποιοτικός έλεγχος παραγωγής με 3D Scanning και σύγκριση με σχέδια ή μοντέλο

 

Αυτοματισμός: 

Βιομηχανικός Αυτοματισμός

Προγραμματισμός PLC

Δημιουργία HMI Διασύνδεσης

Συστήματα SCADA

Εγκατάσταση και προγραμματισμός αισθητήρων

Εφαρμογές Servomotors

Αναβάθμιση γραμμής παραγωγής

Συστήματα Ελέγχου Λειτουργίας (Monitoring)

Ρομποτικά συστήματα

Internet Of Things

Κτιριακός Αυτοματισμός