ΥΠΕΡΗΧΟΣ

Ο έλεγχος με υπέρηχους έχει πλήθος εφαρμογών σε διάφορους τομείς και ανήκει στις μη επιφανειακές τεχνικές μη καταστροφικού ελέγχου καθώς μπορεί να εντοπίσει μια ατέλεια σε βάθος με τη χρήση κάθετων και γωνιακών κεφαλών.

Η εφαρμογή της μεθόδου είναι βασισμένη στη μετάδοση κυμάτων ήχου υψηλής συχνότητας (πιο συχνά 1MHz έως 6MHz) στο υπό εξέταση δοκίμιο για τον εντοπισμό ασυνεχειών.
Η μέθοδος Υπέρηχοι (UT) βασίζεται στην αρχή ότι κάθε ασυνέχεια, εντός ενός στερεού μέσου διάδοσης, λειτουργεί σαν ανακλαστήρας του ήχου. Ευαίσθητη και αποτελεσματική μέθοδος εντοπισμού ασυνεχειών κοντά στην επιφάνεια αλλά και σε μεγάλα βάθη μέσα στο υλικό.

Ιδανική για εσωτερικές επίπεδες ασυνέχειες (ρήγματα, ατελής τήξη). Μετρήσεις για την εύρεση ελάττωσης του πάχους των υλικών (π.χ. από διάβρωση ή μηχανική φθορά) είναι δυνατό να διεξαχθούν με τη μέθοδο υπερήχων.

Η Hercules διαθέτει τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα υπερήχων καθώς και τα απαραίτητα αναλώσιμα για έναν σωστό και με ακρίβεια έλεγχο.