ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

Ο έλεγχος με τη χρήση μαγνητικών σωματιδίων είναι μια διαδεδομένη μέθοδος μη καταστρεπτικού ελέγχου για τον εντοπισμό ασυνεχειών επιφανειακής θραύσης και υποεπιφανειακών ασυνεχειών έως 2-3 mm κάτω από την επιφάνεια, σε σιδηρομαγνητικά υλικά.

Η διαδικασία απαιτεί την άσκηση μαγνητικού πεδίου στην υπό εξέταση επιφάνεια. Η επιφάνεια χρωματίζεται με λευκό υπόβαθρο και εφαρμόζεται εναιώρημα υγρού (με μαύρη μελάνη) σιδηρομαγνητικών σωματιδίων.

Οι ασυνέχειες στην περιοχή της δοκιμής που τέμνουν κάθετα το μαγνητικό πεδίο δημιουργούν πεδίο διαρροής και η πολικότητα που δημιουργείται έλκει τα σωματίδια και τις αποκαλύπτει.

Μέθοδος ελέγχου με μαγνητικά σωματίδια βασίζεται στα εξής βήματα:

•    Μαγνήτιση του δοκιμίου που θα ελεγχθεί
•    Εφαρμογή/ρίψη μαγνητικών σωματιδίων (ρινισμάτων)
•    Σχηματισμός της ένδειξης στην θέση διαρροής του μαγνητικού πεδίου

Η Hercules διαθέτει μια πλήρη σειρά εξοπλισμού  και αναλώσιμων για έλεγχο με μαγνητικά σωματίδια και εγγυάται την άριστη ποιότητα ελέγχου με ταχύτητα και οικονομία.