ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΑ ΥΓΡΑ

Ο έλεγχος με διεισδυτικά υγρά (PT) είναι μια παραδοσιακή μέθοδος μη καταστρεπτικού ελέγχου για την ανίχνευση ατελειών που φθάνουν στην ελεύθερη επιφάνεια του δοκιμίου, όπως ρωγμές ή πόροι σε σχετικά μη πορώδη υλικά.

Η διαδικασία απαιτεί τον προ-καθαρισμό της επιφάνειας, την εφαρμογή του διεισδυτικού υγρού και την απομάκρυνση του πλεονάζοντος διεισδυτή.

Ακολούθως εφαρμόζεται μια λευκή εμφανιστική σκόνη για την εξόλκυση του διεισδυτή και την εμφάνιση των ατελειών. Η τελική ενέργεια είναι ο μετά-καθαρισμός της επιφάνειας που εξετάσθηκε.

Βασικά βήματα εφαρμογής της μεθόδου Διεισδυτικά Υγρά (PT):
•    Προκαθαρισμός της επιφάνειας
•    Εφαρμογή διεισδυτή - Χρόνος διείσδυσης - Εφαρμογή εμφανιστή
•    Παρατήρηση - Καταγραφή των ενδείξεων

Η μέθοδος ελέγχου με Διεισδυτικά Υγρά (PT) εύκολη και απλή τεχνική, αρκεί να τηρηθούν ορισμένοι ουσιώδεις κανόνες. Δεν απαιτεί πολύπλοκο ή πολυδάπανο εξοπλισμό. Δεν χρειάζεται παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (στην περίπτωση ορατών διεισδυτικών και επαρκούς φυσικού φωτισμού).

Τρία φιαλίδια (καθαριστικό, διεισδυτής, εμφανιστής) αρκούν για τη διεξαγωγή του ελέγχου. Εφαρμόζεται σε αγώγιμα όσο και σε μη αγώγιμα, σιδηρομαγνητικά είτε μη σιδηρομαγνητικά υλικά, για έλεγχο επιφανειακών ασυνεχειών και ιδίως ρωγμών και πόρων. Πρόκειται για μέθοδο που χάνει εύκολα την ευαισθησία της, αν δεν ακολουθήσουμε με αυστηρότητα τα προκαθορισμένα βήματα. Ανιχνεύει μόνον ασυνέχειες ανοικτές στην επιφάνεια.

Η Hercules διαθέτει την πληρέστερη και πλέον ενδεδειγμένη σειρά αναλώσιμων και εξοπλισμού, του γερμανικού οίκου MR Chemie GmbH, και παρέχει στους πελάτες της άρτιο αποτέλεσμα με την διαδικασία των διεισδυτικών υγρών για άριστη ποιότητα , ταχύτητα, ευχρηστία και οικονομία στον έλεγχο διεισδυτικών υγρών σε συγκολλήσεις ελασμάτων και σωληνώσεων, σε χυτά και σε γενικά μεταλλικά προϊόντα.