Η 3D σάρωση ενός κράνους ποδηλάτου με σκοπό την αποτύπωση της γεωμετρίας του αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα 3D Scanning και παραγωγής ενός mesh σε μορφή .stl.Η γεωμετρία ενός κράνους ποδηλάτη παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες είτε όταν πρόκειται να μετρηθεί και να επιθεωρηθεί είτε όταν θέλουμε να κάνουμε μια βελτίωση και δεν έχουμε τα αρχικά σχέδια.

Τον Ιανουάριο ολοκληρώσαμε τη σάρωση 4 μηχανημάτων στο πρώτο ελληνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με λιγνίτη, στην Πτολεμαΐδα. Το εργοστάσιο πρωτολειτούργησε το 1959 και αποτελεί μνημείο της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανικής ιστορίας.