Η εταιρία μας ασχολείται με τις Μη Καταστρεπτικές Δοκιμές (NDT) από το 2009 κυρίως στον ιδιαίτερα απαιτητικό κλάδο της Ναυτιλίας. Ταυτόχρονα, τα τελευταία 40 χρόνια ήμασταν και επισκευαστές  ναυτιλιακού εξοπλισμού και για αυτό το λόγο μπορούμε να κατανοήσουμε  τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά.magnetandpenetrants

Οι έλεγχοι των ΜΚΔ αφορούν  κατά κύριο λόγο:

  • Μέτρηση πάχους μεταλλικών πλακών
  • Έλεγχος ποιότητας χύτευσης και σφυρηλάτησης μετάλλων (ανίχνευση βλαβών)
  • Έλεγχος συγκόλλησης για διάφορες γεωμετρίες συγκόλλησης
  • Εξαρτήματα που καταπονούνται κατά την λειτουργία τους
  • Ανίχνευση ελαττωμάτων σύνθετων υλικών και κραμάτων

Τα  πιστοποιητικά μας  Level 2 κατά ISO 9712 καλύπτουν τις περισσότερες εφαρμογές του NDT. Διαθέτουμε επιθεωρητή πιστοποιημένο σε Level 2 στις ακόλουθες μεθόδους:

Η κάθε μέθοδος έχει τα δικά της πλεονεκτήματα, ενώ μπορεί να γίνουν και συνδυασμοί τους για πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, όπου απαιτείται