Με τα συστήματα ευθυγράμμισης Laser αξόνων και οπών, ο χρόνος εργασίας μειώνεται στο ελάχιστο, ενώ με τη δυνατότητα καταγραφής σε πραγματικό χρόνο διόρθωσης μαζί με την πιστοποιημένη ακρίβεια των μετρήσεων, τα συγκεκριμένα συστήματα ευθυγράμμισης είναι και ο μοναδικός τρόπος εξασφάλισης αξιόπιστων μετρήσεων.

Επίσης έχουμε την δυνατότητα να εφαρμόζουμε τεχνικές μέτρησης της Επιπεδότητας, της Παραλληλίας και να ελέγχουμε το Αλφάδιασμα σε μεγάλες επιφάνειες.

Οι παραπάνω υπηρεσίες έχουν πεδίο εφαρμογής στη Ναυτιλία, τη Βιομηχανία, στις εγκαταστάσεις γραμμών παραγωγής, στην τοποθέτηση κινητήρων καθώς και στα μεγάλα κέντρα κατεργασίας.