Η εταιρία μας διαθέτει πιστοποιημένο κατά Level 1 επιθεωρητή στην Aνάλυση Tαλαντώσεων (Vibration Analysis) και στη Θερμογραφία

Και οι δύο αυτές μέθοδοι ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαγνώσουν προβλήματα στα μηχανήματά σας, ενώ αυτά βρίσκονται σε λειτουργία.

Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της Προβλεπτικής Συντήρησης (Predictive Maintenance), για να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων σας με τις λιγότερες δυνατές διακοπές στην παραγωγή και με σημαντικά λιγότερο κόστος.

Η νεότερη υπηρεσία μας είναι η Ευθυγράμμιση Αξόνων και Οπών με σύστημα Laser για πιστοποιημένα αξιόπιστες μετρήσεις.