Ο Δεκέμβριος είναι μήνας αλλαγών στη Hercules και σηματοδοτεί για εμάς μια νέα αρχή:

Εξειδίκευση πια στις 3D Υπηρεσίες και στις επιθεωρήσεις και μετεγκατάσταση σε νέο χώρο, στο Μοσχάτο.