Η εταιρία μας συμμετείχε με επιτυχία στην έκθεση βιομηχανικού εξοπλισμού Metal Machinery 2018, από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου 2018. 

Ο Δεκέμβριος είναι μήνας αλλαγών στη Hercules και σηματοδοτεί για εμάς μια νέα αρχή:

Εξειδίκευση πια στις 3D Υπηρεσίες και στις επιθεωρήσεις και μετεγκατάσταση σε νέο χώρο, στο Μοσχάτο.