Έλεγχος και συντήρησηhandscanner

Προβλεπτική συντήρηση μηχανημάτων

Έλεγχος ευθυγράμμισης αξόνων και οπών με LASER

Ανάλυση δονήσεων (Vibration Analysis)

Θερμογραφία

Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι (NDT)

3D σάρωση και σχέδιο

3D Scanning εξαρτημάτων και μηχανημάτων

Σχεδιασμός εξαρτημάτων και συναρμολογημάτων

Σχεδιασμός ανακατασκευής μηχανημάτων

Σχεδιασμός εξαρτημάτων και μηχανημάτων από την αρχή

Σχεδιασμός πρωτοτύπων 

3D Printing πρωτοτύπων

3D Scanning εγκαταστάσεων και χώρων

Ποιοτικός έλεγχος παραγωγής με 3D Scanning και σύγκριση με σχέδια ή μοντέλο