Η εταιρία Hercules Mechanical Engineering Technologies  ιδρύθηκε το 1978 από τον Ηρακλή Αντωνίου με την επωνυμία Hercules Propeller και με εξειδίκευση στην επισκευή ελίκων πλοίων όλων των μεγεθών και με την δυνατότητα της άμεσης αποστολής συνεργείου σε όλο τον κόσμο.

Για τα επόμενα 39 χρόνια με έδρα το Πέραμα, πραγματοποίησε ποιοτικές επισκευές, με τεχνογνωσία και μαστοριά αλλά και πιστοποιημένες από έναν από τους κορυφαίους φορείς πιστοποίησης τον DNV-GL τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και συνεργάστηκε με τις μεγαλύτερες εταιρίες του ναυτιλιακού χώρου.

Το 2008, εντάξαμε στις  δραστηριότητες μας τις υπηρεσίες Ποιοτικού Ελέγχου ως εσωτερικό τμήμα εξασφάλισης ποιότητας  ενώ  σταδιακά στα επόμενα χρόνια προσθέσαμε  τις υπηρεσίες των νέων τεχνολογιών όπως είναι η 3D Σάρωση, ο 3D Παραμετρικός σχεδιασμός αλλά και η 3D εκτύπωση ενώ παράλληλα με τις 3D υπηρεσίες  δημιουργήσαμε τμήμα παρακολούθησης και καταγραφής  κατάστασης μηχανημάτων με τις διαδικασίες των μεθόδων της Ανάλυσης Δονήσεων και της Θερμογραφίας.

Το 2014 η εταιρεία μετονομάζεται σε Hercules Mechanical Engineering Technologies δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι δίνουμε πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα  στις νέες υπηρεσίες αλλά και ότι οι δραστηριότητες είναι ανεξάρτητες από την αρχική της.

Το 2018 είναι η χρονιά που η Hercules Mechanical Engineering Technologies μετεγκαθίσταται στο Μοσχάτο, αφήνοντας πίσω τις μια επιτυχημένη πορεία ως επισκευαστική εταιρεία στον τομέα της έλικας για να  ασχοληθούμε αποκλειστικά με την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανασχεδιασμού, τον ποιοτικό έλεγχο και την παρακολούθηση λειτουργίας του εξοπλισμού.